De afgelopen jaren is de vraag naar biologische producten sterk toegenomen. Om aan deze toegenomen vraag te kunnen voldoen is voldoende biologische landbouwgrond nodig. Bij voorkeur grond in Nederland, want import van biologische producten vergt weer een extra milieubelasting. Helaas wordt deze grond echter steeds schaarser en dus duurder. Dat was ook waar Liesbeth Brands, Monique Hospers en Martijn Stam tegenaan liepen toen ze de biologische-dynamische geitenboerderij Hansketien in Drenthe wilden overnemen in het voorjaar van 2018. Dure grond vraagt om een hoge investering en om deze investering terug te kunnen verdienen zou de grond intensief gebruikt moeten worden. En dat gaat lijnrecht in tegen de principes van de biologische(-dynamische) landbouw. Veel biologisch land dreigt daardoor over te gaan naar de reguliere landbouw. Om dat te voorkomen is er een crowdfundingsactie gestart die wij van harte steunen en graag onder uw aandacht brengen:

Biologische grond moet biologisch blijven

Voor € 10,- koop je al een vierkante meter vrij. Het maakt niet uit of je 1, 10 of 100 vierkante meter koopt, elke meter draagt bij aan een gezondere toekomst voor nu en de volgende generaties. De donaties van deze crowdfundingsactie komen ten goede aan de Stichting Vrije Gronden Hansketien. Deze stichting neemt als stille vennoot deel in de vennootschap waarmee geitenboerderij Hansketien wordt geëxploiteerd en zo wordt gewaarborgd dat  de donaties niet ten goede komen aan het privévermogen van de nieuwe eigenaren van Hansketien, maar blijvend ten goede komen aan het biologisch-dynamisch bedrijf Hansketien.